ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
cz
en

Projektová výuka

Proč projektová výuka?

Projektová výuka otevírá možnosti propojení jednotlivých znalostí do uceleného systému, jedná se o moderní výukovou metodu etablovanou v rámci mezinárodních vzdělávacích standardů. Umožňuje děti zapojit do zajímavého a stimulujícího konceptu.

Proč "Cestujeme po světě"?

"Děti v předškolním věku většinou nevnímají rozdíly mezi jednotlivými národnostmi. Předsudky do nich vkládáme my, dospělí v závislosti na našich vlastních zkušenostech."

Výukový komplex je celý zasazen do ročního plánu, díky kterému se děti seznámí s několika zeměmi z celého světa. Na první pohled vypadá projekt jako "jen" zajímavý, ve kterém se děti něco dozví o okolním světě, ale má své hluboké opodstatnění v rámci multikulturní výchovy.

Předškolní děti jsou příliš malé na to, aby chápaly uvědoměle rozdíly mezi jednotlivými kulturami. V tomto věku se všichni zaměřujeme na upevňování vlastní kulturní identity a soustředíme se na vlastní žebříček hodnot.

Díky projektu cestování si dítě nejen uvědomí svou národnost a kulturu, ale seznámí se i s ostatními. Získá vstřícný postoj k odlišným kulturám a bude mít povědomí o tom, že lidé, kteří žijí v jiné zemi mají svá tradiční jídla, oděv, lidovou slovesnost, tance, pohádky i jazyk. Bude tedy vnímat ostatní lidi s jejich odlišnostmi tělesnými, rasovými, kulturními i povahovými jako přirozený jev.

Společně s dětmi budeme v průběhu roku "cestovat" po zemích z celého světa. Společně budeme:

  • seznamovat se s přírodou a kulturou
  • poznávat zvyky a sporty dané země
  • učit se jejímu jazyku i písním
  • prožívat příběhy dětí, které potkáme na cestách
  • ochutnávat, poslouchat, zpívat, tančit, žít :-)
Projektova vyuka