ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
cz
en

Česko - anglická mateřská škola
KINDER - CITY s.r.o. Brno

Tým mateřské školy Kinder-City Brno

Náš tým

Vítejte na stránkách moderní česko-anglické Mateřské školy Kinder-City Brno - stojící na okraji průmyslové zóny Brno - Černovická terasa (na křižovatce ulic Těžební a Olomoucká). Naše Mateřská škola je provozována v prostorách, které jsou navrženy tak, aby na Vaše děti působily maximálně příjemně a Vaše děti se do školky těšily. Pokud žijete/pracujete v Brně a zároveň jste rodičem dítěte ve věku 2-6 let, právě na těchto stránkách naleznete všechny potřebné informace o té nejlepší školce pro Vaše dítě.

Za tým MŠ Kinder-City v Brně se na Vás těší Pavlína Kubíčková se svým zkušeným a nadšeným pedagogickým týmem.

česko anglická mateřská škola Brno

ČESKO - ANGLICKÁ mateřská škola

Výuka v Kinder-City Brno je dvojjazyčná, Vaše dítě má možnost komunikovat s anglicky i česky mluvícím učitelem. Díky tomu se učí český i anglický jazyk přirozenou cestou a zároveň je dosaženo plného rozvíjení slovní zásoby v obou jazycích. I pro děti, které nechodí do naší mateřské školy, nabízíme odpolední kurzy angličtiny. Výuka cizího jazyka formou jazykových kurzů probíhá vždy v malé skupině dětí pod vedením certifikovaného a zkušeného lektora.

Moderní prostředí naší mateřské školy

Pro výchovu Vašich dětí máme připraveno moderní prostředí. Bezpečnost a zdraví dětí je pro nás prvořadou prioritou, proto naše školka splňuje veškeré bezpečnostní a hygienické normy. Pomůcky v mateřské škole jsou rozděleny v tématických koutcích. Vaše dítě si může vybrat pomůcku podle senzitivního období, ve kterém se právě nachází.

česko anglická mateřská škola Brno
česko anglická mateřská škola Brno

Vychováváme děti nové generace

Naše česko-anglická školka nabízí koncept, který je zaměřen na multikulturní výchovu, díky které se děti v brzkém věku naučí chápat svou vlastní identitu, rozpoznat a respektovat identitu ostatních. Zároveň se dítě dozví mnohé informace o naší planetě, kulturách, historii a tradicích jednotlivých národů zábavným a nenásilným způsobem. Jedná se o moderní výukovou metodu etablovanou v rámci mezinárodních vzdělávacích standardů.

Mateřská škola Kinder-City Brno pro rodinu

Pro komplexní a kvalitní vývoj Vašeho dítěte je potřeba nejen vzdělání a výchova ve školce, ale také v kruhu rodinném. Mimo celodenní výuku nabízíme Vašim dětem v naší mateřské škole další volnočasové aktivity. V rámci svého pobytu v Kinder-City Brno se mohou Vaše děti naučit hrát tenis a golf, lézt po horolezecké stěně. V zimním období se děti mohou naučit lyžovat a bruslit.Jako další propojení Mateřské školky s rodinou pořádáme slavnosti spjaté s nejrůznějšími zeměmi, které si může užít celá rodina společně.

česko anglická mateřská škola Brno
Personální a edukativní rozvoj v Mateřské škole KINDER-CITY

Mateřská škola realizuje projekt:
ŠABLONY PRO KINDER-CITY CZ.02.02.03/00/22_002/0001013
Projekt je zaměřen na personální podporu v Mateřské škole KINDER - CITY, s.r.o. Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby dětem prostřednictvím realizace aktivity 1.I/3 Dvojjazyčný asistent MŠ.