ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
cz
en

Bezpečnost

Bezpečnost a zdraví Vašich dětí je pro nás prvořadou prioritou. Naše školka nejen plně splňuje standardní bezpečností a hygienické normy pro zařízení pro péči o děti předškolního věku, ale také:

  • máme učitele se zdravotnickým vzděláním
  • venkovní prostory školky jsou hlídány kamerovým systémem
  • děti jsou vydávány pouze oprávněným či pověřeným osobám
  • instalovali jsme zabezpečení elektrických zásuvek a topení proti úrazu a zajištění všech oken proti otevření dětmi
  • při výběru hraček a pomůcek klademe důraz na bezpečnost a funkčnost
  • všechny děti projdou poučením o bezpečném chování v prostorech mateřské školy i mimo ně
  • děti jsou pod neustálým dohledem učitelky
  • na školní zahradě i ve třídě smí děti na průlezky, houpačky a jiné nářadí jen pod dozorem učitelky
Bezpecnost