ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
cz
en

Kurzy

Všechny kurzy vyučujeme hravou metodou přirozeného poznávání (navozování situací pomocí pomůcek a her). Dbáme na správnou výslovnost. Spíše než jednotlivá slova se děti učí celá slovní spojení, která je možno efektivně využít pro různé situace v komunikaci. Děti rozdělujeme do skupin podle věku, tak i podle úrovně znalostí. Se žáky základní školy se věnujeme i správnému čtení a psaní.
Kurzy