ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
cz
en

Bilingvní výuka

Jaké jsou výhody bilingvní školky? Co to mému dítěti přinese do budoucna?

Potřebnost znalosti cizích jazyků pociťujeme neustále, a to je první důvod, který nás vedl k otevření anglické školky. Hned další plus, které často zazní, je, že učení druhého cizího jazyka je snazší, než toho prvého. Lidé se zkušenostmi doplní, že předškoláčci "nememorují", ale "nasávají další jazyk jako houby".

Nejdůležitější aspekt bilingvní výuky bývá často upozaděn. Dětem do šesti let se stále vyvíjí mozek a vznikají spojení mezi jednotlivými neurony. V tomto období může rodič přímo ovlivnit, jak chytré jeho dítě bude. Pokud má hodně stimulů, vytváří se nová spojení, která mu umožní rychleji chápat a lépe se učit. Po šestém roku je vývoj mozku ukončen a nabytí dalších vědomostí je jen na píli žáka. Můžeme to přirovnat k lepšímu "hardwaru".

Bilingvni skolka

Mimo jiné se vyvíjí jazykové centrum, které je používáno v následujících letech pro vyjádření myšlenek v mateřském jazyce. V pozdějším věku už užíváme odlišné části mozku a jazyk se začíná učit težkopádněji. S tím souvisí další výhoda dětí - mají něco, čemu se říká "cit pro gramatiku". Když angličtinu poslouchají, slyší gramatické jevy a později je sami začínají používat (například množné číslo, členy, atd.), aniž by je na ně někdo zvláště upozorňoval.

Co se stane, pokud se dítě v tomto věku učí jazyky dva? Vznikají dvě jazyková centra. To je vlastně ten důvod, proč se děti učí tak snadno. Jazykové centrum se vytváří vedle centra hudebního, proto dáváme velký důraz na hudební výuku. Neméně důležitá je struktura "corpus callosum" (nervového spojení obou hemisfér), které je u bilingvních lidí silnější. To má za následek daleko lepší spolupráci obou polovin a zlepšuje celkově kognitivní schopnosti.

Snad jen na závěr bychom rádi zmínili, jaký je dopad bilingvní výuky na dospělého člověka. Nedávné výzkumy dokázaly, že bilingvní lidé podléhají degenerativním chorobám centrálního nervového aparátu (například Alzheimerova choroba) o pět let později, při velmi podobném životním stylu. Dále se daleko lépe vypořádají s mrtvicí. V tomto případě je hlavní výhodou právě vyvinuté spojení hemisfér.

Snad jen pro shrnutí, co dáte své ratolesti do vínku, když mu dopřejete pobývat v bilingvním prostředí?