cz
en

Projektová výuka

Proč projektová výuka?

Projektová výuka otevírá možnosti propojení jednotlivých znalostí do uceleného systému, jedná se o moderní výukovou metodu etablovanou v rámci mezinárodních vzdělávacích standardů. Umožňuje děti zapojit do zajímavého a stimulujícího konceptu.

Proč "Cestujeme po světě"?

"Děti v předškolním věku většinou nevnímají rozdíly mezi jednotlivými národnostmi. Předsudky do nich vkládáme my, dospělí v závislosti na našich vlastních zkušenostech."

Výukový komplex je celý zasazen do ročního plánu, díky kterému se děti seznámí s několika zeměmi z celého světa. Na první pohled vypadá projekt jako "jen" zajímavý, ve kterém se děti něco dozví o okolním světě, ale má své hluboké opodstatnění v rámci multikulturní výchovy.

Předškolní děti jsou příliš malé na to, aby chápaly uvědoměle rozdíly mezi jednotlivými kulturami. V tomto věku se všichni zaměřujeme na upevňování vlastní kulturní identity a soustředíme se na vlastní žebříček hodnot.

Díky projektu cestování si dítě nejen uvědomí svou národnost a kulturu, ale seznámí se i s ostatními. Získá vstřícný postoj k odlišným kulturám a bude mít povědomí o tom, že lidé, kteří žijí v jiné zemi mají svá tradiční jídla, oděv, lidovou slovesnost, tance, pohádky i jazyk. Bude tedy vnímat ostatní lidi s jejich odlišnostmi tělesnými, rasovými, kulturními i povahovými jako přirozený jev.

Společně s dětmi budeme v průběhu roku "cestovat" po zemích z celého světa. Společně budeme:

  • seznamovat se s přírodou a kulturou
  • poznávat zvyky a sporty dané země
  • učit se jejímu jazyku i písním
  • prožívat příběhy dětí, které potkáme na cestách
  • ochutnávat, poslouchat, zpívat, tančit, žít :-)
Projektova vyuka