Kinder-City

Vítejte na stránkách moderní česko-anglické Mateřské školy Kinder-City Brno - stojící na okraji průmyslové zóny Brno - Černovická terasa (na křižovatce ulic Těžební a Olomoucká).

Naše Mateřská škola je provozována v prostorách, které jsou navrženy tak, aby na Vaše děti působily maximálně příjemně a Vaše děti se do školky těšily.

Pokud žijete/pracujete v Brně a zároveň jste rodičem dítěte ve věku 2-6 let, právě na těchto stránkách naleznete všechny potřebné informace o té nejlepší školce pro Vaše dítě.

Za tým MŠ Kinder-City v Brně se na Vás těší Pavlína Kubíčková se svým zkušeným a nadšeným pedagogickým týmem.Česko - anglická mateřská škola

Výuka v Kinder-City Brno je dvojjazyčná, Vaše dítě má možnost komunikovat s anglicky i česky mluvícím učitelem. Díky tomu se učí český i anglický jazyk přirozenou cestou a zároveň je dosaženo plného rozvíjení slovní zásoby v obou jazycích. I pro děti, které nechodí do naší mateřské školy, nabízíme odpolední kurzy angličtiny. Výuka cizího jazyka formou jazykových kurzů probíhá vždy v malé skupině dětí pod vedením certifikovaného a zkušeného lektora.

Moderní prostředí naší mateřské školy

Pro výchovu Vašich dětí máme připraveno moderní prostředí. Bezpečnost a zdraví dětí je pro nás prvořadou prioritou, proto naše školka splňuje veškeré bezpečnostní a hygienické normy. Pomůcky v mateřské škole jsou rozděleny v tématických koutcích. Vaše dítě si může vybrat pomůcku podle senzitivního období, ve kterém se právě nachází.

Vychováváme děti nové generace

Naše česko-anglická školka nabízí koncept, který je zaměřen na multikulturní výchovu, díky které se děti v brzkém věku naučí chápat svou vlastní identitu, rozpoznat a respektovat identitu ostatních. Zároveň se dítě dozví mnohé informace o naší planetě, kulturách, historii a tradicích jednotlivých národů zábavným a nenásilným způsobem. Jedná se o moderní výukovou metodu etablovanou v rámci mezinárodních vzdělávacích standardů.

Mateřská škola Kinder-City Brno pro rodinu

Pro komplexní a kvalitní vývoj Vašeho dítěte je potřeba nejen vzdělání a výchova ve školce, ale také v kruhu rodinném. Abychom Vám – rodičům toto usnadnili, můžete si na našich webových stránkách stáhnout pracovní listy probíraného tématu. Mimo celodenní výuku nabízíme Vašim dětem v naší mateřské škole další volnočasové aktivity. V rámci svého pobytu v Kinder-City Brno se mohou Vaše děti naučit hrát tenis a golf, lézt po horolezecké stěně. Jako další propojení Mateřské školky s rodinou pořádáme slavnosti spjaté s nejrůznějšími zeměmi, které si může užít celá rodina společně.